Sekretariat Spitalacker/ Breitenrain

Karin Schlup
Alexandra Küenzi

Gotthelfstrasse 40 – 3013 Bern
Tel 031 321 24 00

Telefonzeit:
Mo-Fr 11.00-12.00
Mo, Do, Fr 15.15-16.30